Cenník

 

Poplatok za predajné miesto na burze je ... pri vstupe do areálu s autom.

Poplatok pre málopredajcov bez auta ...

 

 Výťažok bude venovaný občianskemu združeniu Spojme srdcia pre zdravie na podporu zdravotne postihnutých občanov.

 

 

Vstupné: ZDARMA